Светлана Ганчева Кирилова (001)

Нотариус

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Пощенски код: 
4000
Адрес: 
ул. Райко Даскалов 71, ет. 1
Телефон: 
032/65 08 31
Дата на вписване: 
24 Авг. 1998 г.
Анита
Павлова
Стоянкина

Помощник-нотариус

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Забележка: 
без право на заместване, до завръщане на титуляра