Секретар Нотариална Камара (000)

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Пощенски код: 
1000
Адрес: 
гр. София 1301 ул. Опълченска 46-48
Телефон: 
(359 2) 9867735
Факс: 
(359 2) 9867735
Дата на вписване: 
01 Ян. 1998 г.