Последни новини

На 04.07.2008 г. в Сандански се проведе среща във връзка с...

07 Юли 2008 г.
На 04.07.2008 г. в Сандански се проведе среща във връзка с възникнали проблеми в Службата по вписванията от региона на Благоевградския съдебен окръг. На срещата присъстваха зам- министъра на правосъдието- Илонка Райчинова, зам- изпълнителния директор на Агенция по вписванията-...

Проведе се съвместен семинар с участието на прокурори от...

09 Юни 2008 г.
На 5 и 6 юни 2008 година в учебната база на Главна Прокуратура в "Цигов чарк"- гр. Батак, се проведе семинар на тема "Документни престъпления и свързаните с тях измами при сделки с движимо и недвижимо имущество. Трудности при разследването. Примери от съдебната практика...

Съобщение до всички граждани

26 Май 2008 г.
Уведомяваме всички граждани, че при инциденти с откраднати или изгубени документи следва да сигнализират в съответното полицейско управление. Напомняме на всички граждани, че обезпеченията на евентуални съдебни спорове, противопоставимостта на висящи такива, както и на...

Съобщения

16 Февр. 2018 г.
Редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България на 24 и 25 февруари 2018 година

Уважаеми дами и господа,

 

Уведомяваме Ви, че в бр. 92/2017 г. на Държавен вестник е публикувано съобщение за насрочване на Общо събрание на Нотариалната камара на Република България:

Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на Република...

16 Февр. 2018 г.
Обнародван е Законът за пазарите на финансови инструменти, ДВ, бр. 15/16.02.2018 г.

Уважаеми колеги, 

Уведомяваме Ви, че в бр. 15 от 16.02.2018 г. на Държавен вестник е обнародван текстът на Закон за пазарите на финансови инструменти.

За Ваше улеснение, предлагаме линк към...

29 Ян. 2018 г.
Предложения за изменения в Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, във връзка с измененията в чл.144 ал.4 от ЗДвП

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че днес- 29.01.2018 г., в Министерство на правосъдието е депозирано писмо от Нотариалната камара на Република България до г-жа Десислава Ахладова- заместник-министър на правосъдието, с цел иницииране на изменения в Наредба №32 за...

24 Ян. 2018 г.
Информация относно ползването на системите за информационна свързаност и обмен на данни между регистрите на МВР и Нотариалната камара

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Бихме желали да обърнем внимание на следните обстоятелства:

 - При извършване на сделка с ППС/Пътно превозно средство/, когато приобретател по сделката е лице, притежаващо разрешение за продължително или...

24 Ян. 2018 г.
Решение №31/22.01.2018 г. на Бургаски окръжен съд

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме на вниманието Ви Решение №31/22.01.2018 г. на Бургаския окръжен съд, касаещо задълженията на нотариусите, съгласно чл. 129, ал. 1 от Търговския закон.

 

С уважение,

Административен секретар

22 Ян. 2018 г.
Напомнително съобщение относно системата за информационната свързаност и обмен на данни между регистрите на МВР и Нотариалната камара

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че работата на системата за информационната свързаност и обмен на данни между регистрите на МВР и Нотариалната камара е тестова тази седмица. Моля да се регистрират само реално постъпващи за деня договори за прехвърляне на МПС.

Нотариална камара

22 Ян. 2018 г.
Допълнителна информация относно системите за информационната свързаност и обмен на данни между регистрите на МВР и Нотариалната камара

Уважаеми дами и господа,

Бихме желали да обърнем внимание на следните обстоятелства:

  • В случай, че лицето, настоящ собственик, удостовери пред нотариуса плащането на годишен данък за 
  • ...