main banner
Списък на нотариусите:
Съобщение за кончината на нотариус Георги Дочев

26.05.2016

Уважаеми колеги,

...
Открит нотариален ден - 14 май 2016 г.

13.05.2016

Уважаеми дами и господа,

...
Есенен семинар, организиран от Атлантическия клуб в България

13.05.2016

Уважаеми колеги,

...
Светли и мирни празнични дни!

28.04.2016

Уважаеми дами и господа,

...
Програма за петото издание на Нотариалния университет в Рим - 24-31 юли

28.04.2016

Уважаеми колеги,

...
На вниманието на потребителите на "НОТАРИУС ФУТУРУМ" - банкови пълномощни

25.04.2016

             Уважаеми дами и господа,

...
Участие на представители на Нотариална камара и на Нотариална камара на Федерална Република Германия в Националния икономически съвет на 21 април 2016 година

25.04.2016

Уважаеми дами и господа, 

...
Модул "БАНКИ" в ЕИС "ЕДИНСТВО" - активен от полунощ на 22.04.2016 г.

22.04.2016

                Уважаеми дами и господа,

...