main banner
Списък на нотариусите:
Официално писмо-обръщение и покана за организиране на съвместен семинар от Председателя на Съвета на нотариусите - нотариус Димитър Танев до Председателя на Немския нотариат - нотариус Йенс Борман

19.01.2017

                      Уважаеми дами и господа,

...
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ПО ЧЛ. 28Б ОТ ЗННД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2А, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА №32/1997 Г. ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АРХИВИ  НА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ.

19.01.2017

 

...
Заповед № 06/16.01.2017г. на Председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

17.01.2017

Уважаеми колеги,

...
ЗИД на ЗОЗ, обнародван в бр. 105/30.12.2016 г. на ДВ

12.01.2017

     Уважаеми дами и господа,

...
Актуализиране на Инструкция № И-1 от 14.04.2016 г. съгласно ЗИД на Търговския закон в сила от 03.01.2017 г.

10.01.2017

Уважаеми дами и господа,

...
"Комплексна законодателна инициатива може да ограничи имотните измами" - интервю с нотариус Димитър Танев

3.01.2017

Уважаеми дами и господа,

...
ЗИД на Търговския закон, обнародван в бр. 105/30.12.2016 г. на ДВ

3.01.2017

     Уважаеми дами и господа,

...
НОВОГОДИШНО ПОЖЕЛАНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НА НОТАРИУСИТЕ

30.12.2016

 Уважаеми колеги,

...